Bądź z nami na bieżąco, dołącz do nas na

„Pamiętamy te czasy...” – konkurs


Lokalni Animatorzy oraz Stowarzyszenie Rozwoju Orawy ogłaszają konkurs „Pamiętamy te czasy...”. Projekt realizowany jest w ramach jednego z dofinansowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy projektów w ramach programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej  Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie przy Stowarzyszeniu Rozwoju Orawy.

P

rojekt pn. „Szlakami górali… - Konkurs i przewodnik turystyczny z anegdotami mieszkańców regionu Podhala i Orawy” oprócz ogłaszanego konkursu zakłada również wydanie przewodnika „Szlakami górali…”, w którym zostaną zamieszczone najciekawsze opowieści i historie zgłoszone do konkursu.

Regulamin Konkursu "Pamiętamy te czasy…”

Reklama


Przedmiotem zgłaszanych prac powinny być ciekawostki, anegdoty, legendy  związane z miejscami znajdującymi się na terenie Podhala i Orawy (zabytkami, atrakcjami turystycznymi), a także opowieści skąd się wzięły nazwy  orawskich i podhalańskich miejscowości.
1. Organizatorem konkursu jest:
Grupa mieszkańców LOKALNI ANIMATORZY oraz Stowarzyszenie Rozwoju Orawy,  ul. Sobieskiego 7c, 34-480 Jabłonka,
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy Jabłonka, Lipnica Wielka, Spytkowice, Raba Wyżna, Czarny Dunajec, Szaflary.
3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 prac opisowych.
4. Prace opisowe należy nadsyłać  do 16 października 2017 roku pocztą elektroniczną  na adres biuro@leaderorawa.pl w formie załączników w programie Microsoft Word lub wydrukowane złożyć w siedzibie biura.  
5. W tytule maila należy wpisać „Konkurs – Pamiętamy te czasy…” a w treści imię, nazwisko, adres i wiek osoby zgłaszającej tekst.
 6. Do autorów wybranych prac zostanie przesłana zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikami do niniejszego regulaminu oraz dodatkowe oświadczenia. Dokumenty muszą zostać podpisane przez autora i dostarczone do biura Stowarzyszenia Rozwoju Orawy.
7. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą podpisania oświadczenia o posiadaniu praw autorskich oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych nadesłane opisy przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
8. Teksty należy nadsyłać od 24.07.2017 do 16.10. 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 dni od zakończenia konkursu.
9. Oceny dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
10. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą mailową.
11. Nagrodzone prace będą wykorzystane w publikacjach wydawanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy oraz zamieszczone na stronie www.leaderorawa.pl oraz innych stronach prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy.
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Stowarzyszenia Rozwoju Orawy.
14. Organizatorzy przewidują  nagrody główne  oraz wyróżnienia. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
15. Nagrody dostarczone zostaną laureatom  na koszt organizatorów w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.


Komentarze

Skomentuj artykuł jako pierwszy


Zaloguj sięRedakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Javascript jest wyłączonyProszę włączyć obługę JavaScrip, aby móc w pełni korzystać z serwisu.