Bądź z nami na bieżąco, dołącz do nas na

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnica Wielka


Gmina Lipnica Wielka realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnica Wielka”. Projekt realizowany jest w ramach 4 Osi Priorytetowej - Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

C

elem projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Lipnica Wielka poprzez ograniczenie ilości szkodliwych, zanieczyszczających je substancji, trafiających do niego jako efekty uboczne spalania przede wszystkim węgla. Realizacja inwestycji przyczyni się do obniżenia kosztów ogrzewania, poprawę komfortu energetycznego i estetykę obiektów. Efektem końcowym będzie obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną i zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów.

Aktualnie zakończone zostały prace termomodernizacyjne budynków. W ramach zadania wykonano:

Reklama


• Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Lipnicy Wielkiej. W ramach zadania wykonano:
- Modernizacja okien,
- Modernizacja i wymiana drzwi zewnętrznych,
- Termomodernizacja elewacji,
- Termomodernizacja poddasza,
- Modernizacja kotłowni,
- Wymiana pokrycia dachowego i remont kominów,
- Remont schodów zewnętrznych.

• Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej. W ramach zadania wykonano:
- Modernizacja i wymiana okien,
- Modernizacja i wymiana drzwi zewnętrznych,
- Termomodernizacja elewacji,
- Termomodernizacja poddasza,
- Wymiana pokrycia dachowego,
- Remont schodów zewnętrznych.

• Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Lipnicy Wielkiej. W ramach zadania wykonano:
- Modernizacja i wymiana okien,
- Modernizacja i wymiana drzwi zewnętrznych,
- Termomodernizacja elewacji,
- Termomodernizacja poddasza,
- Wymiana pokrycia dachowego.

• Budynek Liceum Ogólnokształcącego w Lipnicy Wielkiej (Zespołu Szkół Ogólnokształcących). W ramach zadania wykonano:
- Modernizacja okien,
- Modernizacja i wymiana drzwi zewnętrznych,
- Wymiana okien połaciowych,
- Termomodernizacja elewacji,
- Termomodernizacja poddasza.


Wnioskodawca: Gmina Lipnica Wielka
Całkowita wartość projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym: 1 695 421,70 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 493 665,25 zł
Kwota dofinansowania: 896 199,15 zł
Miejsce realizacji: Lipnica Wielka

 

Fot. UG Lipnica Wielka


Komentarze

Skomentuj artykuł jako pierwszy


Zaloguj sięRedakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Javascript jest wyłączonyProszę włączyć obługę JavaScrip, aby móc w pełni korzystać z serwisu.